สักหัวล้าน

Swan Scalp Hairline Center
สถาบันสอนและออกแบบการสักไรผม สักปิดหัวล้าน สักสกินเฮด
และสักปิดรอยแผล ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
และรางวัล The Finalist Asia Artiste of the year Award 2019
จากองค์กรระดับโลก Scalp World Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา USA

087-7305675, 083-6988282

คิดค้น สร้างสรรค์
ทุกผลงานอย่างปราณีต
โดย อาจารย์ เอ้ Swan

หมวดหมู่บริการของเรา

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP
Power of SMP (Scalp Micropigmentation)

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย
สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

Mobile: 087-7305675, 083-6988282

ภาพในงาน World Scalp Micropigmentation Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล
ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562 (ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Asia Artist Of the Year 2019 Award
at Orlando, Florida USA
World Scalp Micropigmentation Award
2019 WSMPA

ผ่านการอบรม เรียนรู้
ด้าน สุขอนามัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรียนรู้เรื่อง กฎหมาย ในการสักตามร่างกาย
และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน (อย.) ที่ถูกกฏหมาย

แจ้งเตือน!!!
สำหรับผู้มารับบริการที่มีโรคประจำตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคโลหิตไหลไม่หยุด
โรคลมชัก โรคเบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
รวมถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ควรใช้บริการสักผิวหนัง

Swan Scalp Hairline Center
สถาบันสอนและออกแบบการสักไรผม สักปิดหัวล้าน สักสกินเฮด และสักปิดรอยแผล ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ และรางวัล The Finalist Asia Artiste of the year Award 2019 จากองค์กรระดับโลก Scalp World Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา USA

หมวดหมู่บริการของเรา

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP
Power of SMP
Scalp Micropigmentation

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย
สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

087-7305675, 083-6988282

ได้รับรางวัล
ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562
(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Asia Artist Of the Year 2019 Award
at Orlando, Florida USA
World Scalp Micropigmentation Award
2019 WSMPA

ในงาน World Scalp Micropigmentation Award
at Orlando, Florida USA

ผ่านการอบรม เรียนรู้ด้าน
สุขอนามัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรียนรู้เรื่อง กฎหมาย
ในการสักตามร่างกาย
และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน (อย.) ที่ถูกกฏหมาย

แจ้งเตือน!!!
สำหรับผู้มารับบริการที่มีโรคประจำตัว
เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคโลหิตไหลไม่หยุด โรคลมชัก
โรคเบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
รวมถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ควรใช้บริการสักผิวหนัง

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)